Dr sci.med.
Nina Bulajić

Saznajte više

Lekar, specijalista mikrobiologije,
makrobiotički terapeut i savetnica za ishranu

Saznajte više
Dr Nina

Makrobiotika je umetnost
dugovečnosti, zdravstveni i životni
vodič u svim vremenima

Moj pristup

Moj pristup

Svaki čovek je poseban svet u komplikovanom okruženju.
Taj svet je prividno podeljen na telesnu, psihološku i duhovnu
ravan. Bolest nastaje na bilo kom nivou, ali se odražava na
čitav organizam. Zato je najefikasniji pristup zdravlju holistički
- obnavlja celinu i prilagođen je pojedincu.

Danas nisu dovoljna vrhunska znanja iz pojedinih oblasti, već
razumevanje sistema i unutrašnja harmonizacija. Priroda je u
naš organizam ugradila program odbrane (imuni sistem) i niz
drugih sistema za održavanje zdravog stanja - homeostaze.

Naš zadatak je da pomognemo normalne funkcije organizma
prirodnom hranom, kretanjem, boravkom u prirodi i raznim
postupcima za kontrolu stresa. Kada se ostvare uslovi da se fiziološke
funkcije nesmetano odvijaju, teško je dobiti bilo koju bolest.

MEDICINA JE JEDNA

Savremena medicina je zasnovana na hemiji i tehnologiji, a tradicionalna na filozofiji, kosmičkim principima, prirodnim zakonima, energijama i prirodnim lekovima.

Ipak, medicina je jedna – ona koja leči i pri tome nanosi što manje štete. Integrativna medicina, sa uvažavanjem oba pristupa, ima sve više pristalica u celom svetu.

Makrobiotika nam daje moć da upravljamo
sobom, ostvarujući što bolje zdravlje,
vitalnost i kvalitet života

Izbor intervjua

Učenje i podučavanje je moj životni poziv čiji se smisao ostvaruje daljim širenjem znanja.

Knjige

Spirala života
Spirala života

Knjiga „Spirala života“ dr Nine Bulajić proistekla je iz potrebe za sagledavanjem razvojnih potreba čoveka, pa sledstveno tome najvažnijih činilaca koji utiču na život i zdravlje. Većina bolesti proističe iz neznanja kako se biološke, psihološke i društvene potrebe adekvatno zadovoljavaju.

Saznajte više
Detoksikacija putem makrobiotike
Detoksikacija putem makrobiotike

Sva hronična oboljenja započinju mikrointoksikacijom organizma na nivou ćelija. Makrobiotika nudi moćne načine detoksikacije i tako može sprečiti razna hronična oboljenja. U knjizi je predstavljen desetodnevni jelovnik sa receptima - praktičan vodič za ljude koji žele da osete povoljne efekte ovog načina ishrane.

Saznajte više