Nina Bulajic hero

Moj posao je sistemska edukacija u ostvarenju zdravlja kao najveće vrednosti.

Ovaj pravac u radu nastao je iz radoznalosti i potrebe za širom slikom.
Oduvek sam bila opčinjena prirodom i još u mladosti izučavala biologiju i hemiju.
Zato sam upisala Medicinski fakultet u Beogradu i diplomirala 1986. godine.

Prva knjiga koju sam pročitala nakon studija bila je „Medicina divina – Božanstvena medicina“ psihijatra dr Petra Stankovića, izdata davne 1941.godine. Tada sam se prvi put susrela sa celovitim - holističkim pristupom u medicini. Na opštem lekarskom stažu, specijalistički rad sa bolesnicima mi se činio nedostatnim, uz svo uvažavanje rezultata lečenja.

Hronične bolesti se godinama kontrolišu, ali uglavnom ne izleče. Zato sam se okrenula laboratoriji. Završila sam specijalističke studije iz mikrobiologije 1991., zatim doktorirala 2000. godine u Vojnomedicinskoj akademiji. Radila sam kao mikrobiolog i objavljivala naučne radove 15 godina. Majušni organizmi su me vratili u svet biologije, biohemije i imunologije. Zahvalna sam što sam stekla ta znanja, koja su mi kasnije bila potrebna da razumem ljudske ćelije i nastanak hroničnih oboljenja, posebno raka.

2003. Makrobiotika

Potpuno novo poglavlje u mom ličnom i profesionalnom životu otvorilo se 2003. godine kada sam uplivala u vode makrobiotike, pre svega zbog zdravlja moje porodice. Nakon odličnih rezultata u lečenju naših hroničnih zdravstvenih problema, odlučila sam da se školujem iz ove oblasti tradicionale medicine. Diplomu sa stekla u SAD (School of Healing Arts, San Diego, California) 2005.godine.

Po povratku iz Amerike, na inicijativu moje mentorke Mine Dobić, poznatog makrobiotičkog konsultanta, bila sam jedan od osnivača Udruženja za tradicionalnu zdravu ishranu i makrobiotiku “Zdravlje I radost”. Iste godine smo organizovali posetu najpoznatijeg učitelja makrobiotike Mičija Kušija i njegove delegacije Beogradu.

Sledećih godina, organizovali smo seminare Simora Koblina, direktora School of Healing Arts iz Kalifornije i Eduarda Eska, jednog od najpoznatijih svetskih predavača makrobiotike.I mi smo bili učesnici Makrobiotičke konferencije u Vermontu 2006. Te iste godine smo boravili i na Kushi Institutu, najčuvenijoj školi makrobiotike u svetu. Toliko je bila snažna moja potreba da se usavršavam u tradicionalnoj medicini da sam joj se potpuno posvetila narednih 10 godina.

U cilju što šireg sagledavanja čoveka i bolesti, proučavala sam tradicionalnu kinesku medicinu, su đok metodu, psihologiju, mehanizme psihosomatskih bolesti, upoznavala se sa drugim metodama tradicionalne medicine.

Makrobiotika

Radila sam u svojoj ordinaciji sa pacijentima koji su želeli da pobede teške bolesti uz pomoć makrobiotike. Najviše iskustva sam stekla sa obolelima od raka, dijabetesa, probavnog sistema, alergija, autoimunih i drugih hroničnih bolesti. To me je motivisalo da čitam o novim dijagnostičkim i terapijskim protokolima konvencionalne medicine, povežem primenu makrobiotike sa lečenjem i pružim integrativni pristup na putu ka ozdravljenju ili bar olakšavanju tegoba. Istovremeno sa razvojem individualnog rada sa pacijentima, držala sam predavanja u Udruženju “Zdravlje i radost”, kao i radionice sa Cvijetom Mesić, makrobiotičkom instruktorkom i psihološkinjom Bojanom Glušac.

Na društvenom planu, nakon legalizacije tradicionalne medicine 2005. godine, 12 godina sam bila član Komisije za tradicionalnu medicinu Ministarstva zdravlja Srbije i učestvovala u implemetaciji tradicionalne medicine u zdravstveni sistem. Bila sam prvi terapeut makrobiotike u Srbiji sa dozvolom za rad Ministarstva zdravlja i predsednik stručne sekcije makrobiotičkih terapeuta.

Makrobiotika Makrobiotika Makrobiotika

Aktivno sam učestvovala i u Udruženju za javno zdravlje Srbije kao član Izvršnog odbora, suosnivač Sekcije za tradicionalnu medicinu sa prof. dr Vukom Stambolovićem i kao predavač. Sarađivala sam sa “Zdravim izborom” koji je sa sekcijom za Opštu medicinu Srpskog lekarskog društva organizovao više seminara kontinuirane medicinske edukacije na temu pravilne ishrane i zdravih stilova života, gde sam svake godine bila predavač. Učestvovala sam na kongresima integrativne medicine, objavila više radova i dve knjige “Sprala života” 2011. i “Detoksikacija putem makrobiotike” 2017. godine.

Pored rada u medicini, od 2007. godine bavim se konsultantskim poslovima na projektima kompanija za proizvodnju mineralnih voda, voćnih sokova i funkcionalne hrane.

Knjige

Spirala života
Spirala života

Knjiga „Spirala života“ dr Nine Bulajić proistekla je iz potrebe za sagledavanjem razvojnih potreba čoveka, pa sledstveno tome najvažnijih činilaca koji utiču na život i zdravlje. Većina bolesti proističe iz neznanja kako se biološke, psihološke i društvene potrebe adekvatno zadovoljavaju.

Saznajte više
Detoksikacija putem makrobiotike
Detoksikacija putem makrobiotike

Sva hronična oboljenja započinju mikrointoksikacijom organizma na nivou ćelija. Makrobiotika nudi moćne načine detoksikacije i tako može sprečiti razna hronična oboljenja. U knjizi je predstavljen desetodnevni jelovnik sa receptima - praktičan vodič za ljude koji žele da osete povoljne efekte ovog načina ishrane.

Saznajte više